INSTALL FONT AWESOME FOR LARAVEL 5.8


INSTALL FONT AWESOME FOR LARAVEL 5.8

INSTALL FONT AWESOME FOR LARAVEL 5.8 - Kinh nghiệm thêm fonts awesome vào Laravel

B1. File webpack.min.js

const mix = require('laravel-mix');

mix.js('resources/js/app.js', 'public/js')

   .sass('resources/sass/app.scss', 'public/css')

mix.setPublicPath('public');

mix.setResourceRoot('../');

B2,

npm install --save-dev @fortawesome/fontawesome-free

 

reources / sass / app.css

@import "~@fortawesome/fontawesome-free/scss/fontawesome";

@import "~@fortawesome/fontawesome-free/scss/brands.scss";

@import "~@fortawesome/fontawesome-free/scss/regular.scss";

@import "~@fortawesome/fontawesome-free/scss/solid.scss";

@import "~@fortawesome/fontawesome-free/scss/v4-shims.scss";

 

npm install

 

npm run production

chờ khoản 2 phút sau khi chạy thành công và nhận được thông báo buid success

 

Kiểm tra dung lượng tổng code sẽ nặng hơn rất nhiều

 

View template :

 

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ asset('css/app.css') }}">

<i class="fas fa-ban"></i>

<i class="fab fa-500px"></i><i class="fas fa-air-freshener"></i>

<i class="fab fa-500px"></i>

 

KẾT THÚC

 

Không cần dùng đến

 

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ mix('css/app.css') }}">

 

 

sau khi chạy xong file public/css/app.css sẽ có thay đổi so với mắc định

có thêm:

* Font Awesome Free 5.9.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com

……….

 

 

Lưu ý :

 có 1 số tài liệu là copy file Fonts trong @fontawesome Vaf font-awesome.min. css

 

Sang public/ và  public/css

 

 


Tin Tức Liên Quan

Đối Tác

Lời Cảm Ơn

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cũng như tên miền w24.vn. Chúng tôi sẽ cố gắn hỗ trợ nhiệt tình, xây dựng thương hiệu uy tính, lâu dài với khách hàng.