Kết quả xố số trực tiếp miền nam

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

XSMN trực tiếp ngày 18-01-2019 - Kết quả tự động cập nhật

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải Tám
80
02 40
Giải Bảy 592 968 991
Giải Sáu 9620
6208
2882
6936
4260
3837
8853
7259
8196
Giải Năm 2592
1475 2442
Giải Tư 91761
06520
37250
76593
49820
67107
92902
61311
04839
83513
60154
13691
74264
11466
60394
32976
26028
95969
80454
86910
23571
Giải Ba 71362
49602
61576
48622
35347
03590
Giải Nhì 87371 32421 84729
Giải Nhất 85027 05466 98073
Đặc Biệc 284914 320203 461407
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 02. . 20. 50. 20. 07. 02. 20. 08. 80. 03. . 02. .
1 14. 71. 61. 11. 13. 10.
2 27. 62. 02. 20. 20. 02. 92. 20. 82. 92. 21. 22. 29. 28.
3 93. 39. 36. 37.
4 14. 47. 42. 40.
5 50. 54. 54. 53. 59.
6 62. 61. 66. 64. 66. 60. 68. 69.
7 27. 71. 07. 76. 75. 73. 76. 71.
8 08. 82. 80.
9 93. 92. 92. 91. 90. 94. 96. 91.